Kediaman untuk semua, bukan pinjaman rumah

Adakah dasar kerajaan yang telah diperkenalkan atau akan dijanjikan sewaktu kempen PRU-15 benar-benar menepati keperluan perumahan rakyat Malaysia? Pemilikan rumah, dan pemudahcaraan pemilikan rumah melalui program seperti sewa untuk beli (rent-to-own), ¬†insentif tunai pembelian rumah berharga mampu di lokasi pinggiran, dan pelanjutan tempoh pinjaman dari maksimum 35 tahun tampak wajar, namun adakah ia menyelesaikan masalahContinue reading “Kediaman untuk semua, bukan pinjaman rumah”