Rumah tidak terjual mahal dan terpencil, ramai selesa menyewa

Adakah harga rumah di Malaysia terlampau tinggi? Ya, menurut kajian Bank Negara Malaysia (PDF). Harga rumah di seluruh negara kecuali negeri Melaka, diklasifikasikan ‘sangat tidak mampu milik’ (seriously unaffordable) atau ‘amatlah tidak mampu milik’ (severly unaffordable). Dapatan ini berdasarkan kaedah pekali menengah (median multiple) yang membandingkan harga rumah median dengan pendapatan tahunan median. Nilai pekaliContinue reading “Rumah tidak terjual mahal dan terpencil, ramai selesa menyewa”