Sewa atau Milik? Mana satu pilihan kamu bersama Fikri Fisal [Bahagian 1]

Sejak kemerdekaan, kerajaan Malaysia telah menggagaskan 5 dasar perumahan bagi memenuhi keperluan semasa.  

Secara amnya, dasar-dasar ini bertumpu kepada pemilikan rumah, dan penyediaan stok-stok rumah yang bersesuaian mengikut peredaran zaman. Pada masa yang sama juga, dasar-dasar ini telah memangkinkan perkembangan sektor pembinaan perumahan swasta sehingga ke hari ini, di mana terdapat lambakan hartanah di pasaran.

Pada masa yang sama, kadar kemampuan pemilikan rumah bertambah teruk. Mengikut kaedah median multiple (iaitu bandingan harga rumah menengah (median) dengan gaji tahunan), kadarnya pada 2020 ialah 4.72, iaitu paras yang dianggap sangat tidak mampu milik.

Kita akan membincangkan isu ini bersama Fikri Fisal. Fikri ialah penyelidik ‘barangan awam’ di The Centre. Dia berhasrat untuk mendalami dan memperbaik pasaran rumah sewa di Malaysia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: